Greek local food products, direct from exporting companies

homecontact-ussite-map

????? ???????????

Αν?μεσα στους πρωταγωνιστ?ς της ελληνικ?ς γε?σης, δεν μπορε? παρ? να συγκαταλ?γονται και τα  τοπικ?, παραδοσιακ? λικ?ρ. Προ??ντα ?πως τριαντ?φυλλο, κρ?να, δαμ?σκηνο, μ?ντα, μαστ?χα, καρυδ?κι, αλλ? και πολλ? ?λλα, «δανε?ζουν» το ?ρωμα και τη γε?ση τους στο οιν?πνευμα με συναρπαστικ? αποτελ?σματα. Γνωστ?τερα απ? αυτ? ε?ναι η μαστ?χα Χ?ου, απ? το γνωστ? μαστιχ?δεντρο που φ?εται αποκλειστικ? στο ν?τιο μ?ρος του νησιο?, το Κ?τρο Ν?ξου, το Κουμ Κου?τ, το «χρυσ? πορτοκ?λι» ?πως λ?γεται της Κ?ρκυρας, η πατριν? αρωματικ? Τεντο?ρα, απ? απ?σταγμα καν?λλας και γαρ?φαλου,  που σ?μφωνα με την παρ?δοση η προ?λευση της αν?γεται στον 15ο αι., εν? οι παλαιο? την ον?μαζαν  μοσχοβολ?θρα», λ?γω του ?ντονου αρ?ματ?ς της, και ?χει χρ?ση κυρ?ως χωνευτικο? ποτο?, μετ? απ? ?να καλ? γε?μα.

Δε?τε τους παραγωγο?ς λικ?ρ