Greek local food products, direct from exporting companies

homecontact-ussite-map


Η ελι? ε?ναι γνωστ? απ? τους αρχαι?τατους χρ?νους, και πιθαν?τατα κατ?γεται απ? το χ?ρο της ανατολικ?ς Μεσογε?ου.
Σ?μφωνα με την αρχα?α ελληνικ? παρ?δοση, πατρ?δα της ελι?ς ε?ναι η Αθ?να και η πρ?τη ελι? φυτε?τηκε απ? την Αθην? στην Ακρ?πολη.

Οι ?λληνες ?ταν ο πρ?τος λα?ς που καλλι?ργησε την ελι? στον ευρωπα?κ? μεσογειακ? χ?ρο. Την μετ?φεραν ε?τε ?λληνες ?ποικοι ε?τε Φο?νικες ?μποροι. ?πως αναφ?ρει ο Πλ?νιος, κατ? το 580 π.Χ, ο?τε το Λ?τιο ο?τε η Ισπαν?α ο?τε η Τ?νιδα γν?ριζαν την ελι? και την καλλι?ργει? της.